Privacy Cookie Policy

1. Inleiding

Om onze dienstverlening online aan te kunnen bieden, zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens van u te verwerken. Wij engageren ons om verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, het het begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming DSZ GEJO BVBA (in het specifiek de webmaster – Cédric Vleminckx), met maatschappelijke zetel te Gouden Kruispunt 28, 3390 Tielt-Winge met ondernemingsnummer BE0478.495.753

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgend e-mailadres: gejo@dszgejo.be

We behouden ons ook steeds tot het recht deze cookie policy aan te mogen passen.
Deze versie werd het laatst aangepast op 25 mei 2018 om 12u44 door Cédric Vleminckx.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Je naam
Je e-mailadres
Je bericht

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Algemeen

Wij verwerken deze persoonsgegevens als u een bericht stuurt naar ons via de website.
Deze verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening via de website helaas niet mogelijk.

4.2 Nieuwsbrieven

Klanten die onze JOYN-klantenkaart gebruiken, geven toestemming aan ons dat ze een nieuwsbrief willen ontvangen na het aanschaffen van zo’n klantenkaart in onze winkel. Wij stellen hierop ook privacy in het hoogste vaandel. U kan u ook steeds aanmelden (zie telkens onderaan de nieuwsbrief).

4.3 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring en dienstverlening te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Indien u een uitgebreidere versie wilt van al onze cookies, gelieve dan contact op te nemen.

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in mate van het mogelijke, willen wij u ten allen tijde informeren over al onze acties die wij ondernemen met uw gegevens. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar de winkel een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening.

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door onze winkel kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukperrsstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be